«Міцні кістки з ОСТЕОПРО»

Акція

«Міцні кістки з ОСТЕОПРО»

Вітаємо! Подарункова упаковка Остеопро №60 вже майже у Вас в кишені. Залишилось лише 2 кроки для отримання упаковки Остеопро №60:

Крок №1:

Введіть 3 промокоди з упаковок Остеопро №60 (звертайте увагу на структуру промокоду - використовуйте великі латинські літери та дефіси)

Для реєстрації введіть 3 промо-коди

Крок №2: Заповніть контактні дані

{{this.forms.personalForm.fields.surname.actualMessage}}
{{this.forms.personalForm.fields.name.actualMessage}}
{{this.forms.personalForm.fields.patronymic.actualMessage}}
+380{{this.forms.personalForm.fields.phone.actualMessage}}
{{this.forms.personalForm.fields.region.actualMessage}}

Для вибору міста спочатку виберіть область

{{this.forms.personalForm.fields.city.actualMessage}}

Для вибору відділення спочатку виберіть місто

{{this.forms.personalForm.fields.department.actualMessage}}

Вартість подарункової упаковки Остеопро №60: 1грн, безкоштовна доставка.

Реклама дієтичної добавки «ОСТЕОПРО®». Не є лікарським засобом. Не є замінником повноцінного раціону харчування. Має протипоказання. Перед застосуванням ознайомтеся з текстом етикетування на упаковці та листом-вкладишем всередині. Зберігати у місцях, недоступних для дітей. Акція діє по всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей – зони ООС) з 01.10.2020 по 31.08.2021 року. Виробник: Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина, Штайненфельд 3, 77736 Цель ам Хармерсбах/ Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG, Germany, Steinenfeld 3, 77736 Zell am Hermersbach. Науково-експертна оцінка дієтичної добавки «ОСТЕОПРО®»/ «OSTEOPRO®», виробництва Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG, Germany, від 14.12.2017 р. № 91.

ПРАВИЛА АКЦІЇ

«МІЦНІ КІСТКИ З ОСТЕОПРО»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в АКЦІЇ «МІЦНІ КІСТКИ З ОСТЕОПРО» (далі у тексті – Акція). (читати далі/згорнути)
1.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
1.3. Організатором Акції виступає ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА» Код ЄДРПОУ 34414427, 03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 9, оф. 20, далі у тексті - Організатор.
1.3.1. Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів до товару Організатора.
1.4. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, або заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
1.5. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті https://osteopro.com.ua/ в розділі «АКЦІЯ», всі зміни та доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

2. ПРЕДМЕТ АКЦІЇ
2.1. Збери 3 Акційні промокоди да гарантовано отримай подарунок.
2.2. Подарунок:
• Дієтична добавка «ОСТЕОПРО» №60.
2.3. Під подарунком мається на увазі, придбання 1 упаковки Дієтична добавка «ОСТЕОПРО» №60 за ціною 1,00 грн ., та доставка її Переможцю (у відділення Нової Пошти) за рахунок Організатора.

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ.
3.1. Період проведення Акції: з 01.10.2020 по 31.08.2021 року (далі у тексті — Період Акції).
3.2. Період Акції - це період, протягом якого можна стати Учасником Акції.
3.3. Учасниками Акції є фізичні особи, віком від 18-ти років, що мають повну цивільну дієздатність, та належним чином виконали умови участі в Акції, що передбачені цими Правилами. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України (далі у тексті – Учасники).
3.4. Акція діє по всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей – зони ООС).

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. В Акції приймають участь особи визначені в п.3.3. цих правил, які протягом періоду Акції, виконали наступні дії:
• знайшли 3 акційні промокоди в упаковках Дієтичної добавки «ОСТЕОПРО» №60.
• зареєстрували промокоди на сайті https://osteopro.com.ua/ в розділі «АКЦІЯ» або повідомили їх за номером 067-508-01-02.
• заповнили реєстраційну форму з даними учасника на сайті https://osteopro.com.ua/ в розділі «АКЦІЯ» або за допомогою оператора за номером 067-508-01-02.
4.1.1. Учасник, який належним чином виконав всі умови Акції вважається Переможцем та має право на отримання Подарунку.
4.2. Приймаючи участь в Акції кожен Учасник погоджується з наступним:
4.2.1. Добровільно надає Організатору повну згоду на обробку його персональних даних, зокрема: прізвища ім’я, по-батькові, адреса проживання, номера телефону, адресу електронної пошти, будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, оприлюднення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу и т.п.), знеособлення, виокремлення, блокування та знищення їх персональних даних;
4.2.2. Підтверджує, що його (її) повідомлено, що обробка персональних даних здійснюється з метою реалізації умов Акції, проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора, розповсюдження новин, повідомлень, реклами, тощо, а також формування та підтримання обізнаності Учасника, щодо Товарів та діяльності Організатора.
4.2.3. Учасник підтверджує, що повідомлений (-а) про свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних».
4.3. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.
4.4. Будь-яке інформування Учасників про хід проведення Акції, буде здійснюватися шляхом їх оприлюднення на сайті https://osteopro.com.ua/.

5. Обмеження
5.1. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Правилах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, та інших непідвладних контролю Організатора обставин.
5.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування цих Правил, наявність питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
5.3. Організатор, не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час та/або у зв’язку із участю в Акції.
5.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками, та не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
5.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за повноту та достовірність наданої ними інформації.
5.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
5.7. Учасники погоджуються, що Організатор, його посадові особи, керівництво, співробітники, представники і агенти не несуть відповідальності і звільняються від будь-яких претензій у разі збитків, або будь якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо або опосередковано в результаті прийняття, розпорядження, використання невикористання з тих чи інших причин Подарунку, та не вступає в будь-які суперечки, що виникли у зв’язку із цим.

6. Персональні дані.
На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам повідомляється:
6.1. Володільцем персональних даних Учасників є Організатор.
6.2. Персональні дані учасників обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку (надалі – Мета обробки).
6.3. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши письмовий запит, але при цьому вони втратять право на участь в Акції.
6.4. Учасники мають усі права, передбачені ЗУ «Про захист персональних даних».

7. Інші умови.
7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на участь в Акції. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
7.3. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
7.4. Приймаючи умови цих Правил, Учасник підтверджує, що він прочитав, зрозумів і приймає всі умови і положення цих Правил.
7.5. У випадку, якщо Учасник не згоден з умовами та положеннями даних Правил, він повинен відмовитись від участі в Акції.
7.6. Ці Правила затверджені Організатором і діють протягом строку проведення Акції.

Дякуємо, що прийняли участь у Акції!
Найближчим часом з вами зв'яжеться оператор

Підтвердіть, що вам вже виповнилося 18 років